ROBERT ADAMCZEWSKI

Head of Project Development Poland, European Energy Polska
W branży OZE pracuję od 12 lat w ciagu których brałem udział w instalacji ponad 400MW projektów wiatrowych i fotowoltaicznych.
Obecnie wraz z zespołem European Energy rozwijamy w Polsce ponad 4 GW projektów wiatrowych i PV powiązanych w technologii BESS i PTX.
Rozwiń Zwiń

ŁUKASZ BERESIŃSKI

Dyrektor Departamentu Analiz Branżowych, BGK
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku finanse i bankowość oraz Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku nauk politycznych. Od 20 lat zawodowo związany z doradztwem finansowym i transakcyjnym oraz rynkiem kapitałowym.

W latach 2006-2017 pracował w Deloitte Advisory, gdzie zajmował się wycenami przedsiębiorstw oraz modelowaniem finansowym.
Rozwiń Zwiń

SZYMON BYLIŃSKI

Dyrektor Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska
Jest Absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Jako pracownik Ministerstwa Gospodarki, a następnie Ministerstwa Energii, zajmował się regulacjami dotyczącymi rynku paliwowego, infrastruktury paliw alternatywnych oraz jakości paliw.

Był szefem resortowego zespołu ds. jakości paliw i paliw alternatywnych.

Jest współautorem kluczowych dokumentów dla rozwoju elektromobilności w Polsce: ustawy z dnia 11 stycznia o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Obecnie jako Dyrektor Departamentu jest odpowiedzialny za regulacje rynku elektromobilności i prace nad Polską strategią wodorową.
Rozwiń Zwiń

BARTŁOMIEJ DERSKI

Dziennikarz WysokieNapiecie.pl
Prawnik, ekonomista i dziennikarz. Od ponad dekady pisze o sektorze energetycznym, paliwowym i elektromobilności. Współpracował z czołowymi polskimi tytułami prasowymi.

Od 2012 roku współtworzy opiniotwórczy serwis WysokieNapiecie.pl, poświęcony energetyce i elektromobilności.

Był wielokrotnie nagradzany za swoje artykuły, w tym nagrodą specjalną kapituły prestiżowego konkursu NBP im. W. Grabskiego dla dziennikarzy ekonomicznych. Jest współautorem książki „Wiek energetyków”, uznanej przez Dziennik Gazetę Prawną za jedną z najlepszych książek ekonomicznych roku.
Rozwiń Zwiń

Prof. UW dr hab. TOMASZ GACKOWSKI

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Prof. UW dr hab., Dyrektor Zarządzający ds. Rozwoju Strategicznego Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., analityk rynków finansowych oraz ekspert z zakresu komunikacji giełdowej. Wieloletni wykładowca akademicki polskich oraz amerykańskich uczelni. Uczestniczył w budowaniu strategii krajowych i międzynarodowych spółek z obszaru IT, media, investment & banking. Absolwent studiów MBA – „Zarządzanie technologiami wodorowymi”.
Rozwiń Zwiń

OLAF GODLEWSKI

Dyrektor sprzedaży w Worthington Europe
urodzony 23.04.1978 w Warszawie. Absolwent Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej na kierunku Eksploatacja i Utrzymanie Pojazdów Samochodowych oraz Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Zarządzanie. Od 2005 związany z przemysłem oraz branżą motoryzacyjną. Doświadczenie zawodowe zdobyte w firmach Mercedes-Benz, SKF, BMZ oraz Worthington Industries Poland. Obecnie Dyrektor Sprzedaży w Worthington Europe, Członek Pomorskiego Klastra Wodorowego oraz Hydrogen Europe.
Rozwiń Zwiń

Mgr inż. SZCZEPAN GORBACZ

Prezes Zarządu Komplementariusza, Amargo
Rozwiń Zwiń

MACIEJ GRZEŚKOWIAK

Dyrektor ds. Projektów Strategicznych i Komunikacji, PESA Bydgoszcz
Maciej Grześkowiak, PESA Bydgoszcz, Dyrektor ds. Projektów Strategicznych i Komunikacji, odpowiedzialny m.in [1]. za koordynację
projektów zespołu wodorowego PESA. Były wiceprezydent Bydgoszczy, radny miejski, menedżer, producent telewizyjny i dziennikarz.
Rozwiń Zwiń

Dr JACEK JAWORSKI

Dyrektor Instytutu Nafty i Gazu
Z dniem 25.09.2021r. powołany przez Ministra Klimatu i Środowiska na stanowisko Dyrektora Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego.

Jest absolwentem Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kierunek górnictwo i geologia, specjalność gazownictwo ziemne. Na tym samym wydziale w 2004 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych
w specjalności inżynieria gazownicza. Autor lub współautor 45 artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, z zakresu m.in. dodawania paliw odnawialnych do sieci gazowych, użytkowania gazu, metrologii przepływów, bezpieczeństwa transportu gazu oraz eksploatacji sieci gazowych. Przewodniczący Rady Programowej cyklicznej konferencji naukowo-technicznej FORGAZ.

Doświadczenie zawodowe zdobywał od 1996 roku jako pracownik Laboratorium Metrologii Przepływów Instytutu Nafty i Gazu. W latach 2004-2008 pełnił funkcję kierownika Zakładu Metrologii Przepływów INiG, a od 2008r. funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Gazownictwa Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego. Koordynator, kierownik, autor lub współautor szeregu prac badawczo-rozwojowych wykonanych m.in. w ramach programu HORYZONT 2020, prac finansowanych przez MNiSW i NCBR oraz prac na zlecenie m.in. PGNiG SA, PSG Sp. z o.o., GAZ-SYSTEM S.A., IGG, w większości zastosowanych i wdrożonych do praktyki przemysłowej.

Od 2015 Członek Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa (07.2016-02.2017 Wiceprezes). Członek zespołów oraz grup eksperckich i roboczych, takich jak m.in. grupa robocza Partnerstwo wodorowe (grupa II, V i VI, Ministerstwo Klimatu i Środowiska), grupa robocza Partnerstwo biogazowe (grupa ds. bioLNG i bioCNG oraz zatłaczania biometanu do krajowej sieci dystrybucyjnej gazu, MKiŚ), Zespół Ekspertów ds. Wodoru IGG, Zespół Ekspertów IGG czy Komitet Standardu Technicznego IGG (w latach 2007-2013 z-ca Przewodniczącego KST IGG).
Rozwiń Zwiń

WOJCIECH JAKÓBIK

Redaktor naczelny BiznesAlert.pl
Analitykiem sektora energetycznego.
Skończył politologię (licencjat) i stosunki międzynarodowe (magister). Prowadzi także działalność gospodarczą. Jest wykładowcą Kolegium Europy Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim. Administruje stronami internetowymi oraz społecznościowymi i zapewnia im treść.

Współzałożyciel i redaktor naczelny BiznesAlert.pl oraz członek redakcji kwartalnika „Sprawy Międzynarodowe”.
Rozwiń Zwiń

HENRYK KALIŚ

Prezes Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii
Henryk Kaliś to ekspert związany z dziedziną energetyki. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, gdzie w 1984 roku obronił pracę dyplomową uzyskując tytuł mgr. inż. elektryka.

Od 13 czerwca 1984 roku jest związany z Zakładami Górniczo-Hutniczymi „Bolesław” S.A. w Bukownie, gdzie przeszedł wszystkie stopnie kariery zawodowej. Obecnie pełni funkcję Pełnomocnika Zarządu ds. Zarządzania Energią Elektryczną. Jego osiągnięcia i efekty pracy zostały docenione przez miesięcznik gospodarczy „Nowy Przemysł”, który dwukrotnie przyznał mu wyróżnienia za wkład w tworzenie konkurencyjnego rynku energii elektrycznej w Polsce. Ponadto, podczas XIII Konferencji Efektywne Zarządzanie Energią w Przemyśle, otrzymał Statuetkę Klucz Sukcesu, wyróżnienie, które redakcja „Energetyki Cieplnej i Zawodowej” przyznaje osobom, które szczególnie przyczyniły się do rozwoju polskiej energetyki12.

Henryk Kaliś jest również inicjatorem powołania i współorganizatorem Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu. Aktualnie pełni funkcje Przewodniczącego Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu oraz Prezesa Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii13. Jego wkład w rozwój energetyki jest nieoceniony, a jego działania przyczyniają się do konkurencyjności rynku energetycznego w Polsce.
Rozwiń Zwiń

GRZEGORZ KĄDZIELAWSKI

Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty
Dr Grzegorz Kądzielawski - Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. odpowiedzialny za badania i rozwój, innowacje, inwestycje oraz handel w Segmencie Biznesowym Tworzyw.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada stopień naukowy doktora nauk prawnych. Pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni wyższych w obszarze zarządzania innowacjami. Pracował w administracji publicznej m.in. Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Doświadczenie biznesowe zdobywał w spółkach takich jak Zakłady Górniczo–Metalowe Zębiec, H. Cegielski Poznań, ARP E-Vehicles. Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego oraz Sektorowej Rady ds. Kompetencji Przemysłu Chemicznego przy PARP. Przewodniczący Rady Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach oraz Rady Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupa Azoty Polyolefins S.A. i Członek Rady Nadzorczej GA Compounding. Autor i współautor wielu artykułów naukowych w czasopismach branżowych i publikacji książkowych.
Rozwiń Zwiń

MARCIN KOROLEC

Prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych
Prawnik, wieloletni doradca, pracownik administracji rządowej i negocjator. Od lipca 2021 Członek Rady Doradczej do Spraw Środowiska i Klimatu Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Od sierpnia 2020 r. dyrektor Instytutu Zielonej Gospodarki, od września 2016 r. prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych. Członek Rady Nadzorczej Meva Energy (2020), InnoEnergy (2019), Transport&Environment (Vice-Przewodniczący) (2019).

Był Ministrem Klimatu w latach 2014-2015, Ministrem Środowiska w latach 2011-2013 oraz Ministrem Handlu w latach 2005-2011. W latach 2005-2015 reprezentował Polskę na ponad 120 posiedzeniach Rady Ministrów Unii Europejskiej (Rady: Klimatu, Konkurencyjności, Energii, Środowiska i Handlu). Marcin Korolec był Prezydentem COP 19 w 2013 roku, a także współprzewodniczył delegacji Unii Europejskiej na Konferencji UNFCCC w Durbanie w 2011 roku.

Zaangażowany w zarządzanie instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska i klimatu, zarówno polskimi, jak i międzynarodowymi, reprezentował Polskę w Zarządzie Zielonego Funduszu Klimatycznego (GCF): Członek Zarządu - Przewodniczący Komisji Etyki i Audytu (2013 - 2015). Założyciel Zielonego Trójkąta Weimarskiego - współpracy ministrów środowiska Francji, Niemiec i Polski (2013). Członek Rady Doradczej Platformy Zielonego Przemysłu UNIDO (2013-2015). W 2011 r. reprezentował Polskę w Radzie Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA). Członek Rady Doradczej UE-Rosja ds. Gazu (2010/2011). Marcin Korolec był członkiem Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2010 - 2011.

W latach 1998-2004 pracował w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej w Gabinecie Ministrów: Jana Kułakowskiego i Danuty Hübner, gdzie nadzorował przygotowania do akcesji Polski do UE w takich obszarach negocjacyjnych jak swobodny przepływ towarów i osób, rolnictwo, polityka konkurencji i ochrony konsumentów.

Jest autorem publikacji naukowych na temat polskich negocjacji akcesyjnych oraz wykładowcą akademickim. Biegle włada językiem angielskim i francuskim. Jest mężem Olgi Korolec i ojcem czwórki dzieci. Jego hobby to biegi długodystansowe, rower i narty.
Rozwiń Zwiń

WALDEMAR KOZIOŁ

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Studiował na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizował się w ekonomii i finansach. W 1998 roku otrzymał dyplom z wyróżnieniem, jego praca magisterska dotyczyła stanu i perspektyw rozwoju przemysłów wysokiej techniki w Polsce. Następnie Waldemar Kozioł podjął studia doktoranckie na tym samym wydziale i w 2002 roku został doktorem ekonomii z zakresu nauk o zarządzaniu. Jego praca doktorska nosiła tytuł „Systemy finansowe a kryzysy ekonomiczne (na przykładzie krajów Ameryki Łacińskiej i Azji Południowo-Wschodniej w latach 1994-1999)”. Dr Kozioł został wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie jest adiunktem w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych katedry gospodarki narodowej na Wydziale Zarządzania UW. W 2004 w ramach programu MBA pracował jako tzw. visiting professor w Le Moyne College w Syracuse (USA). Był również między innymi konsultantem i wykładowcą w Katolickim Instytucie Zarządzania.

Jest ponadto koordynatorem ECTS i programów wymiany międzynarodowej (w tym programu Socrates) na wydziale zarządzania UW. Kieruje na tym wydziale programem 2-letnich studiów magisterskich w języku angielskim (International Business Program). W latach 2002-2004 był ekspertem Komisji Europejskiej w ramach projektu RENCOM. Jest autorem ok. 30 publikacji – np. „Transformacji systemu finansowego w Polsce na przykładzie systemu bankowego (lata 1989-2005)” – a także recenzji, tłumaczeń i raportów badawczych z dziedziny ekonomii.
Rozwiń Zwiń

Dr hab. inż. JAKUB KUPECKI, Prof. IEn

Dyrektor Instytutu Energetyki
Kierownik i wykonawca prac w ponad 50 projektach z obszaru technologii wodorowych finansowanych przez KE, NCBR, NCN, MNiSW/MEiN, NFOŚiGW, Europejską Agencję Kosmiczną, DoE i DoS USA oraz bezpośrednio przez przemysł. Uczestniczył w realizacji projektów dot. reaktorów HTR w Polsce (IEn, NCBJ) i Szwecji (KTH). Autor i współautor kilkudziesięciu ekspertyz na rzecz przemysłu, ponad 200 publikacji i wystąpień konferencyjnych, 7 patentów i zgłoszeń patentowych, w większości skomercjalizowanych wynalazków. Dwukrotny stypendysta Komisji Fulbrighta i NAWA. Laureat nagród za działalność badawczą i naukową, w tym nagród Siemensa i Nernsta. Członek Rady Koordynacyjnej ds. Gospodarki Wodorowej. Uzyskał dyplomy Politechniki Warszawskiej, University of Iceland, University of Akureyri oraz Haas School of Business, University of California, Berkeley.
Rozwiń Zwiń

Dr WOJCIECH LEWANDOWSKI

European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
Od marca 2023 r. Associate w departamencie Climate Strategy Delivery w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju, odpowiedzialny za wspieranie zielonej transformacji gospodarczej (green economy transition – GET) w operacjach banku w Polsce. Od kwietnia 2023 r. przewodniczący grupy roboczej ds. Rozwoju rynku zielonych obligacji w ramach Polskiej Platformy Zrównoważonych Finansów. Wcześniej pracował w think-tanku WiseEuropa, gdzie koordynował projekty badawcze dotyczące procesów politycznych w ramach UE, implementacji polityk unijnych na szczeblu krajowym, agendy zrównoważonych finansów, polityki przemysłowej i handlowej, a także odbudowy Ukrainy i wsparcia procesu akcesji do UE po zakończeniu wojny. Doświadczenie jako ekspert polityk publicznych UE, zwłaszcza polityki przemysłowej, klimatycznej i gospodarczej, zdobywał w Departamencie Spraw Europejskich w Ministerstwie Rozwoju i Technologii w latach 2019-2021. Z wykształcenia prawnik, działalność naukową realizuje w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, gdzie w 2022 r. obronił doktorat z zakresu prawa Unii Europejskiej.
Rozwiń Zwiń

ARTUR MICHALSKI

Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Mgr inż. Artur Michalski jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej (1999). Ukończył specjalistyczne studia podyplomowe, m.in. Międzyuczelniane Podyplomowe Studium Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych SGGW i SGH, Podyplomowe Studium Kompensacje Przyrodnicze Natura 2000 (SGGW), a także Studium Relacje Międzynarodowe i Dyplomacja oraz Podyplomowe Studium Polityka Ochrony Środowiska – Ekologia i zarządzanie. Ukończył również podyplomowe studia Master of Business Administration (MBA).
W latach 2006-2008 był wiceprezesem Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie wcześniej pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. W tym samym czasie był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, obecnie ponownie pełni tę funkcję od grudnia 2015 roku.
W przeszłości był doradcą ministra środowiska oraz szefem gabinetu politycznego ministra.
W ostatnich latach pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Wodociągów Miejskich w Radomiu, a następnie Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Pracował również w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy na stanowisku Naczelnika Wydziału Funduszy Ekologicznych oraz w Instytucie „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”, gdzie był specjalistą ds. organizacyjno-technicznych, a następnie kierownikiem Działu Nadzoru Technicznego.
W latach 2000-2001 pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na stanowisku doradcy Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Konwencji Klimatycznej ONZ.
Działa społecznie w organizacjach ekologicznych, m.in. w Stowarzyszeniu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski.
Od roku 2002 uczestniczy w badaniach naukowych prowadzonych przez Pracownię Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych (SGGW). Szczególnie interesuje się tematyką akumulacji węgla przez środowisko leśne i glebowe (w tym zakresie robi doktorat), jak również pochłanianiem węgla i wykorzystaniem zasobów przyrodniczych dla rozwoju gospodarczego terenów niezurbanizowanych oraz wykorzystaniem Konwencji Klimatycznej ONZ i instrumentów polityki klimatycznej dla rozwoju Polski.

Jest autorem lub współautorem kilkunastu publikacji naukowych.

Ukończył liczne kursy i szkolenia m.in. z zakresu zarządzania projektami oraz cykl szkoleń dla pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie funduszy unijnych oraz beneficjentów. Był organizatorem lub współorganizatorem wielu konferencji i seminariów, krajowych i międzynarodowych.
W 2020 roku odznaczony został przez Prezydenta RP Medalem Stulecia Odzyskania Niepodległości. W 2016 roku otrzymał z rąk Ministra Środowiska prof. Jana Szyszko Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wręczył mu w 2016 roku Kordelas Leśnika Polskiego za szczególne zasługi dla leśnictwa.
Obecnie, jako Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nadzoruje pracę Departamentu Transformacji Energetyki.
Rozwiń Zwiń

Dr inż. ANDRZEJ MORAWSKI

Instytut Wysokich Ciśnień, PAN
Ukończył Technikum Jądrowe w Otwocku w 1970 roku. W 1978 roku ukończył Politechnikę Warszawską na Wydziale Elektroniki, kierunek Technologia Materiałów, specjalność Materiały Elektroniczne.
W 2004 roku obronił doktorat na Wydziale Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej.

Pracuje w IWC PAN od 1978 roku do dziś: 2023. Początkowo jako technolog materiałów elektronicznych i ceramicznych. Synteza i krystalizacja nadprzewodników wysokociśnieniowych, w tym projekty komór wysokociśnieniowych. Kierownik Laboratorium Nadprzewodników NL-6 w IWC PAN od jego powstania w 1984 r. do chwili obecnej. Kierownik kilku grantów zagranicznych i krajowych w dziedzinie technik i technologii nadprzewodnikowych.
Kierownik projektu PROSUPREX NCBR (2019-2023)
Rozwiń Zwiń

MICHAŁ NIEWIADOMSKI

Założyciel Klubu Energetycznego, publicysta energetyczno-klimatyczny
Związany z mediami od blisko 30 lat. Pracował w Radiu Mazowsze, Rozgłośni Harcerskiej, Radiostacji, Polskim Radiu BIS, TVN CNBC, Programie Pierwszym Polskiego Radia i Rzeczpospolitej.
W 2021 r. otrzymał tytuł Osobowość Roku, nadawany przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej i Politechniki Warszawskiej.
Rozwiń Zwiń

DOMINIKA NIEWIERSKA

Dyrektor, Dział Rozwoju Nowych Strumieni Biznesowych, ORLEN
Rozwiń Zwiń

Prof. dr hab. ALOJZY Z. NOWAK

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
Ukończył studia magisterskie w SGPiS (obecnie SGH w Warszawie), a także studia w Stanach Zjednoczonych w zakresie ekonomii na University of Illinois at Urbana – Champaign. Jest też absolwentem bankowości, finansów i rynków kapitałowych na Uniwersytecie w Exeter w Wielkiej Brytanii. W Antwerpii na Free University of Berlin odbył studia w zakresie International Economics at RUCA. W roku 1991 otrzymał nagrodę Rektora UW za pracę doktorską, a w 1996 został wyróżniony Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej za książkę „Banki a gospodarstwa domowe - dynamika rozwoju”. W latach 2016-2020 Dziekan Wydziału Zarządzania UW a w 2012-2016 Prorektor UW ds. badań naukowych i współpracy. Visiting profesor na kilkunastu światowych uczelniach. Wykłada we Francji, Wielkiej Brytanii (m.in University of Cambridge), USA, Rosji, Chinach i w Korei. Pełnił i nadal pełni wiele funkcji doradczych. Na przestrzeni lat był lub jest członkiem rad nadzorczych, w tym m.in. PTE WARTA S.A., PKO BP S.A., JSW S.A., PZU S.A., Banku Millennium S.A. Był Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej EUROLOT S.A.
Profesor Nowak wyróżnia się zaangażowaniem na rzecz działalności publicznej. Jest członkiem Kapituły Godła „Teraz Polska”, Prezesem ogólnopolskiego Akademickiego Związku Sportowego, oraz Prezesem AZS UW, był członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Zasiada w wielu organizacjach naukowych i radach programowych czasopism (w tym zagranicznych). Publikuje w jęz. polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim.
W grudniu 2018 r. wraz z 22 wybitnymi ekonomistami z całego świata – wśród których jest 4 laureatów Nagrody Nobla został członkiem Rady Naukowej Instytutu Nowej Ekonomii Strukturalnej na Uniwersytecie w Pekinie.
Rozwiń Zwiń

GRZEGORZ PAWELEC

Dyrektor Działu Analiz, Hydrogen Europe
Posiada 15-letnie doświadczenie w doradztwie zawodowym, gdzie specjalizował się w projektach obejmujących naturalne źródła energii cieplnej i elektrycznej, energię odnawialną oraz paliwa alternatywne, takie jak LNG i wodór. Posiada tytuł magistra ekonomii i finansów Politechniki Gdańskiej.

Grzegorz dołączył do Hydrogen Europe w maju 2019 r. jako Kierownik ds. Badań, Innowacji i Finansowania, odpowiedzialny za koordynację Morskiej Grupy Roboczej, skupiającej się na dekarbonizacji żeglugi oraz Grupy Roboczej ds. Finansów i Finansowania, ze szczególnym uwzględnieniem przyszłego IPPP w zakresie wodoru w ramach Horyzontu Europa i fundusz innowacji ETS. Od stycznia 2022 Grzegorz jest dyrektorem Intelligence Team w Hydrogen Europe.
Rozwiń Zwiń

Dr PAWEŁ PIKUS

Wiceprezes Gaz System
Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji i Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, a także Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Ukończył Executive MBA na Uniwersytecie Warszawskim. Słuchacz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, oraz programu ARGO Top Public Executive IESE Business School oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. 

Od 2022 roku członek Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz spółki SGT Europol GAZ S.A. Od 2020 roku pełnił funkcję dyrektora Departamentu Elektroenergetyki i Gazu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w administracji publicznej na stanowiskach eksperckich oraz na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Ropy i Gazu w Ministerstwie Energii, a wcześniej w Ministerstwie Gospodarki. 

Od 2018 roku członek Rady Administracyjnej Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energii (ACER), Wiceprzewodniczący Komitetu ds. Zrównoważonej Energii Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ.

Od 2017 r. radca prawny,  członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

W latach 2013-2023 członek Rady Nadzorczej Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Prowadził wykłady poświęcone zagadnieniom prawa energetycznego m.in. na Wiedeńskim Forum Europejskiego Prawa Energetycznego czy Szkole Energetyki Wspólnoty Energetycznej. Obecne swe zainteresowania zawodowe koncentruje na zagadnieniach związanych z transformacją sektora naftowo-energetycznego, zarówno na poziomie rządowym, jak i przemysłowym.
Rozwiń Zwiń

SZYMON PŁOŃSKI

p.o. Dyrektora Biura, Biuro Transformacji Energetycznej
Project manager z wieloletnim stażem zdobytym podczas realizacji projektów innowacyjnych z zakresu Fintech, Insurtech, Govtech, Medtech i Big Data. Od ponad dwóch lat zajmuje się transformacją energetyczną. Jest koordynatorem Grupy Roboczej nr 5 – systemy wsparcia dolin wodorowych przy Radzie Koordynacyjnej Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce. Konsultował powstanie czterech dolin wodorowych.
Rozwiń Zwiń

Dr inż. PAWEŁ PONETA

Dyrektor Wykonawczy ds. Badań i Innowacji, TAURON Polska Energia
W Grupie odpowiada za wyznaczanie kierunków rozwoju działalności badawczo –innowacyjnej, zarządzaniem budżetem oraz wdrożeniami. Paweł Poneta od początku swojej kariery zawodowej związany był z sektorem badań i innowacji w dużych podmiotach gospodarczych. Posiada szerokie doświadczenie i wiedzę w obszarach budownictwa efektywnego energetycznie, nowych materiałów, energii oraz technologii ICT, a także jest specjalistą w zakresie źródeł finansowania działalności badawczo-rozwojowej. W swojej karierze zaangażowany był w ponad 50 projektów i programów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych zarówno krajowych jak i międzynarodowych. W Grupie TAURON zarządza również obszarem Open Innovation, gdzie między innymi realizowane są wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia na styku korporacja – startup. Problematyką wodorową zajmuje się od 2016 roku.
Rozwiń Zwiń

MARCIN POPKIEWICZ

Analityk megatrendów, ekspert i dziennikarz
Analityk megatrendów, ekspert i dziennikarz zajmujący się powiązaniami w obszarach gospodarka-energia-zasoby-środowisko.
Autor bestsellerów „Świat na rozdrożu”, „Rewolucja energetyczna. Ale po co?”, „Nauka o klimacie” oraz „Zrozumieć transformację energetyczną”.

Założyciel i redaktor portali naukaoklimacie.pl i ziemianarozdrozu.pl. Laureat głównej nagrody „Dziennikarze dla klimatu 2015”, „Economicus 2016” za najlepszą książkę szerzącą wiedzę ekonomiczną oraz „Promotor Energetyki Odnawialnej 2016”. Wraz z zespołem redakcji „Nauka o klimacie” laureat przyznawanej przez MNiSW oraz PAP nagrody „Popularyzator Nauki 2017”.

„Lider edukacji o zrównoważonym rozwoju” magazynu Forbes.
Rozwiń Zwiń

MAURYCY RZEŹNICZAK

Urząd Miasta Gdynia
Główny Specjalista w Wydziale Strategii Urzędu Miasta Gdyni.
Odpowiada za koordynację działań w obszarze elektromobilności, wdrażania nowych technologii i paliw alternatywnych. Od kilku lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z obszarem wdrażania wodoru, m. in w gospodarce komunalnej. Reprezentuje Miasto Gdynię w Klastrze Technologii Wodorowych.

Współpracuje przy organizacji cyklicznej, międzynarodowej polskiej konferencji technologii wodorowych (PCHET 2019 - 2023), która odbywa się w Gdyni.

Prowadził Project Development Assistance for Regions - dotyczący koncepcji wdrażania paliwa wodorowego w komunikacji miejskiej na ternie Gdyni, Gdańska, Tczewa i Wejherowa. Projekt był wspierany i konsultowany przez specjalistów z UE.
Brał udział w programie Bezemisyjny Transport Publiczny prowadzony przez NCBiR, w którym Gdynia aplikowała o autobusy z ogniwami paliwowymi zasilanymi wodorem.
Rozwiń Zwiń

OLGA SYPUŁA

Country Manager at European Energy - Polska
Olga Sypuła jest kierownikiem projektów z branży energetyki odnawialnej oraz urbanistą z tytułem magistra zarządzania projektami i inżyniera budownictwa.  Posiada ponad 15 lat doświadczenia. Od 2,5 roku prowadzi polskie biuro European Energy. Od tego czasu plany i osiągnięcia spółki na tym rynku znacznie wzrosły.

Aktualnie spółka posiada 60 MW mocy w eksploatacji, podobną moc w budowie i około 5 GW w przygotowaniu.
„Na polskim rynku widzimy ogromny potencjał dla rozwoju różnych rodzajów energetyki odnawialnej i produkcji czystej energii. Rozwój ten jest korzystny dla polskiej gospodarki, ponieważ gwarantuje  m.in . większą liczbę miejsc pracy i wiele innych pozytywnych skutków, które pozwalają osiągnąć zrównoważone cele.” – stwierdziła Olga Sypuła.
Rozwiń Zwiń

Dr hab. inż. ANDRZEJ SZAŁEK

Doradca Zarządu, Toyota Central Europe
Absolwent Politechniki Warszawskiej, wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych z tytułem doktora inżyniera ze specjalizacją budowa i eksploatacja maszyn. W swojej pracy naukowej wykorzystał sztuczną inteligencję do zarządzania pracą maszyny roboczej. Obecnie zajmuje się problematyką napędów nisko i zeroemisyjnych w pojazdach. Dorobek w tym zakresie zaowocował uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport. Jest autorem bądź współautorem 30 publikacji naukowych.
Karierę zawodową w branży motoryzacyjnej realizował od początku w firmie Toyota Motor Poland. Z koncernem Toyota jest związany od 1999 roku. Specjalizuje się w budowie i eksploatacji samochodów z napędem hybrydowym oraz z ogniwami paliwowymi. Obecnie zajmuje się wprowadzeniem na polski rynek pojazdów z napędem wodorowym oraz związaną z wodorem infrastrukturą.
Zwiń
Rozwiń Zwiń

ŁUKASZ SZELĄG

Wiceprzewodniczący komitetu ds. energii w Polsko Ukraińskiej Izbie Gospodarczej
Wiceprzewodniczący komitetu ds. energii w Polsko Ukraińskiej Izbie Gospodarczej. Współzałożyciel startupu promującego przetwarzanie odpadów na zieloną energię opartą na polskich technologiach - Polska Grupa Wodorowa. Dyrektor ds. Polski Zachodniej w Krajowej Izbie Klastrów Energii i Odnawialnych Źródeł. Aktywnie uczestniczy w pracach Wałbrzyskiego Klastru Energii i Wodoru oraz Gryfickiego Klastra Energii.

Wcześniej dziennikarz m.in.: Kuriera Szczecińskiego, Polskiego Radia, TVN24 i Polsatu.

Ekspert w portalu branżowym Wodociagowiec.pl. Dziś doradza samorządom, organizacjom pozarządowym i firmom w dostosowaniu się do zmian energetycznych i pozyskiwania dotacji. Jest inicjatorem powołania Fundacji na Rzecz Rozwoju Polski Zachodniej we Wrocławiu.
Rozwiń Zwiń

PIOTR ŚLADOWSKI

Prezes ARP E-Vehicles
Piotr Śladowski, absolwent Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej w specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem oraz studiów doktoranckich Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Był on także stypendystą
na University of Central England w Birmingham (Wlk. Brytania). Od 2005 r. jest wykładowcą Akademii Mazowieckiej w Płocku prowadząc zajęcia z obszaru zarządzania, a także Członkiem Rady uczelni oraz Senatorem.

Od września 2021 roku związany z ARP e-Vehicles Sp. z o.o. - producent autobusów zeroemisyjnych, najpierw jako dyrektor ds. rozwoju, a następnie od lipca 2022 roku Członek Zarządu tej Spółki, a obecnie Prezes Zarządu.
W latach 2016-2018 pełnił funkcję Członka Zarządu Orlen Paliwa Sp. z o. o., jednej z 10 największych przedsiębiorstw w Polsce, odpowiedzialny za kwestie operacyjne i logistykę paliw, a następnie w latach 2019-2021 był Dyrektorem i Prokurentem nowotworzonego oddziału wykonawstwa elektroenergetycznego w Elblągu w Grupie ENERGA SA.

Był m.in. wiceprezesem w spółce Inwestycje Miejskie w Płocku odpowiadając za pion nadzoru i analiz oraz pion planowania i strategii. W 2014 r. został wiceprezesem Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach pod Płockiem, a od marca 2015 r. był
prezesem Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie.
W roku 2023 nominowany przez kapitułę konkursu do nagrody „Przedsiębiorca Roku 2022” organizowanej przez Gazetę Polską. Uczestnik i ekspert wielu konferencji, paneli w Polsce i za granicą, tylko w tym roku:
1. Konferencja: Forum Miasteczek Polskich wystąpienie w panelu eksperckim pn „Ekologiczny transport zbiorowy w miastach i regionach – organizacja i finansowanie”, 21 września 2023, Warszawa.
2. Politechnika Koszalińska, Konferencja pn. „Program lokalnej samowystarczalności energetycznej i gospodarki obiegu zamkniętego”, wystąpienie tytuł „Jak uratować polskie samorządy przed wodorową katastrofą”, 13 września 2023, Koszalin.
3. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Konferencja pn. „Wodór, Atom, OZE - nowoczesne technologie dla zrównoważonego rozwoju i transformacji energetycznej.” wystąpienie pt „Od elektryczności do wodoru”, 27 czerwca 2023, Centralny Dom Technologii, Warszawa.
4. Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych H2 Poland, wystąpienie podczas panelu „Wodorowy model transportu w Polsce i Europie. Know how mobilności i infrastruktury wodorowej”, 17 maj 2023, Poznań.
5. Misja gospodarcza Prezydenta RP wystąpienie w ramach „Polsko-Albański Okrągły Stół Biznesowy”, 13 maj 2023, Tirana, Albania.
6. Międzynarodowa konferencja „Energia w dobie zmian”, organizowana przez Akademię Śląską, wystąpienie w panelu eksperckim, 27.04.2023r Katowice.
7. VIII Europejskie Forum Ekonomiczne, wystąpienie w panelu eksperckim dot. mobilności w miastach pt. "Mobilność w przestrzeni miejskiej – jak zmieniać zasady, by nie „wylać dziecka z kąpielą”?, 6 marca 2023, Mikołajki.
8. Referatu nt. "Rozwój elektromobilności w warunkach niepewności" w ramach II Sympozjum Naukowe pn „Finanse i rachunkowość. Wyzwania gospodarki XXI wieku” zorganizowane wspólnie przez trzy uczelnie wyższe: Akademia Mazowiecka w
Płocku, Akademia Nauk Stosowanych w Koninie, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku. 2 marca 2023, Konin.
9. Konferencja samorządowa „Czas na regiON”, wystąpienie podczas panelu pn. „Transport publiczny i jego wpływ na rozwój miast i wsi”, 25 październik 2022, Toruń.
10. Misja gospodarcza Prezydenta RP wystąpienie w ramach „Polsko-Macedońskiego Okrągły Stół Biznesowy”, 4 grudnia 2021, Skopie, Macedonia Północna.

Rozwiń Zwiń

Dr hab. GRZEGORZ TCHOREK, Prof. IEn

Zastępca Dyrektora Instytutu Energetyki. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Doktor habilitowany, kierownik Katedry Gospodarki Narodowej Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Inicjator powołania i kierownik Centrum Badań nad Transformacją Energetyczną, Mobilnością i Zmianami Klimatu na Wydziale Zarządzania UW. Absolwent i od 2007 r. pracownik Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a w latach 2007–2017 pracownik NBP, zatrudniony w jednostkach zajmujących się zagadnieniami integracji walutowej. Jego zainteresowania badawcze i naukowe obejmują: konkurencyjność i umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, łańcuchy wartości różnych sektorów gospodarki, źródła innowacyjności firm, mobilność współdzieloną, energetykę, zastosowania wodoru oraz wyzwania transformacji energetycznej i klimatycznej. Brał udział i kierował projektami badawczymi Narodowego Centrum Nauki, studiami wykonalności i ekspertyzami w zakresie energetyki i elektromobilności. Bierze również aktywny udział w pracach międzynarodowych i krajowych gremiów badawczych i doradczych. Członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska przy Ministrze Klimatu i Środowiska. Przewodniczący zespołu ekspertów ds. wodoru w Izbie Gospodarczej gazownictwa, członek Rady Naukowej Beijing Research Centre w Pekinie.
Rozwiń Zwiń

TOMASZ TOMASIAK

Dyrektor Biura Transformacji Energetycznej w PFR
Manager specjalizujący się w finansowaniu inwestycji oraz zarządzaniu nimi. Pracuje w instytucjach finansowych od ponad 20 lat. Jego pasją jest tworzenie zespołów i organizacji efektywnie osiągających cele. Mottem Tomasza Tomasiaka jest angażowanie każdej osoby w zespole do proaktywnego działania w pracy. Drugim czynnikiem, którym jest istotny do skutecznego działania zespołu jest ciągłe kształcenie się ludzi i poprawa metod współpracy. Uważa, że zespół stanowi najistotniejszy czynnik sukcesu organizacji. Proaktywne i uczące się zespoły są kluczem do sukcesu w zmieniającym się środowisku biznesowym.

Obecnie zajmuje się transformacją energetyczną. Jest to jego pasja od 2005 r. W tamtym roku zrealizował swój pierwszy projekt finansowania farmy wiatrowej. Od tamtej pory aktywnie działa w tym sektorze. Dziś zajmuje się biznes dewelopmentem i poszukiwaniem modeli finansowych dla inwestycji w transformację energetyczną.

Przez ostatnie 20 lat zebrał doświadczenie w inwestowaniu i budowaniu zespołów inwestujących głównie w sektorach: energetycznym; nieruchomościowym, teleinformatycznym. Finansował fuzje i przejęcia, inwestycje green field, inwestycje korporacyjne i inne struktury finansowe.

Jest absolwentem MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej i Politechniki Warszawskiej na wydziale elektrycznym. Za aktywne uczestnictwo w tworzeniu legislacji dotyczących rynku energii odnawialnej (pierwsza ustawa OZE) został wyróżniony przez Związek-- Banków Polskich medalem Mikołaja Kopernika.
Rozwiń Zwiń

ROBERT TOMASZEWSKI

Szef działu energetycznego Polityka INSIGHT
Robert Tomaszewski odpowiada za sektor energetyczny i paliwowy.
Związany z Polityką Insight od jej początków, jest twórcą i szefem serwisu PI Energy. Ukończył stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim i podyplomowe studia z funkcjonowania rynku energii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Stypendysta Northeastern Illinois University w Chicago oraz Radboud University Nijmegen.
Rozwiń Zwiń

IRENEUSZ ZYSKA

Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii
W Ministerstwie Klimatu i Środowiska nadzoruje Departament Odnawialnych Źródeł Energii oraz Departament Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej, a także Instytut Energetyki w Warszawie i Instytut Nafty i Gazu w Krakowie. Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii. Poseł na Sejm RP VIII i IX kadencji.

W Sejmie RP VIII kadencji pracował w Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa, Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, w ramach której przewodniczył Podkomisji stałej ds. polityki regionalnej, Komisji Infrastruktury oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

W latach 2016-2020 był członkiem Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów.

W latach 2020-2021 inicjator procesu zawierania w Polsce porozumień sektorowych na rzecz rozwoju:

morskiej energetyki wiatrowej,
sektora biogazu i biometanu,
sektora fotowoltaiki,
gospodarki wodorowej,
których celem jest budowa nowych gałęzi gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu, w oparciu o local content (polski wkład) i tworzenie łańcuchów wartości, począwszy od badań i rozwoju technologii, przez wdrożenie i komercjalizację patentów, do ich powszechnego zastosowania w kraju i ekspansji na rynki zagraniczne. Inicjator powstania i współtwórca Polskiej Strategii Wodorowej oraz ekosystemu dolin wodorowych w Polsce.

Propagator rozwoju odnawialnych źródeł energii, energetyki rozproszonej, magazynów energii, w tym ESP, elektromobilności i gospodarki wodorowej oraz zwiększenia efektywności energetycznej w energetyce, transporcie, przemyśle i budownictwie. Współautor pilotażowego programu termomodernizacji budynków wielorodzinnych w województwie dolnośląskim.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Odbył aplikację radcowską w OIRP w Wałbrzychu. Radca prawny. Prowadził własną kancelarię radcy prawnego. Pracował w departamencie prawnym spółki prawa handlowego notowanej na GPW. Samorządowiec – w latach 2006-2011 był zastępcą burmistrza miasta Świebodzice.

Członek partii Prawo i Sprawiedliwość. W latach 1996-1997 członek partii Ruch Odbudowy Polski – członek zarządu okręgu wałbrzyskiego. W latach 1986-1990 uczestnik młodzieżowego ruchu oporu – Ruch Młodzieży Niezależnej, współpracownik Solidarności Walczącej.
Rozwiń Zwiń