9.30 - 10.00 REJESTRACJA, POWITALNA KAWA

10.00 - 10.10 SŁOWO WSTĘPNE - Michał Niewiadomski, Founder and CEO Klub Energetyczny

10.10 - 10.30 Rozmowa z MIŁOSZEM MOTYKĄ, wiceministrem klimatu i środowiska

10.30 - 10.50 PREZENTACJA RAPORTU O PALIWACH SYNTETYCZNYCH

10.50 - 11.20 PREZENTACJA PARTNERSKA - Paliwa syntetyczne dla transportu

11.20 - 12.00 PREZENTACJA PARTNERSKA - Rola wodoru w miksie energetycznym

12.00 - 12.20 DEBATA 1:1 Opłacalność wodoru

12.20 – 12.50 Przerwa kawowa

12.50 – 13.00 PREZENTACJA startupu wodorowego

13.00 - 14.00 SESJA 1 - Transport i magazynowanie wodoru

14.00 - 14.15 Przerwa kawowa

14.15 - 14.30 PREZENTACJA - Wodór w transporcie miejskim

14.15 - 15.15 SESJA 2 - Wodór w transporcie miejskim, ciężkim i indywidualnym

15.15 - 15.30 PODSUMOWANIE

15.30 OBIAD, NETWORKING