09:30 - OTWARCIE

  • MICHAŁ NIEWIADOMSKI – Założyciel Klubu Energetycznego
  • Prof. dr hab. ALOJZY Z. NOWAK – Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
  • Dr hab. GRZEGORZ TCHOREK , prof. IEn – Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

10:00 - 10:30 PREZENTACJA RAPORTU "Prognoza zapotrzebowania na wodór odnawialny w Polsce do 2030r. wynikająca ze zmian regulacyjnych oraz rynkowych"

10.30 – 11:45 SESJA 1: ILE WODORU POTRZEBUJE POLSKA GOSPODARKA

11:45 - 12:00 Przerwa kawowa

12:00 – 13:15 SESJA 2: TRANSPORT I DYSTRYBUCJA WODORU

13:15 - 13:30 Przerwa kawowa

13:30 – 14:45 SESJA 3: DEKARBONIZACJA NA DROGACH

14:45 - 15:30 Przerwa obiadowa

15:30 – 16:45 SESJA 4: FINANSOWANIE ZIELONEGO ROZWOJU

16:45 – 17:00 PODSUMOWANIE KONFERENCJI

16:50 - 17:00 PREZENTACJA STARTUPU - TERMOELEKTROLIZER