09:30 - 9:45 OTWARCIE

9:45 - 10:15 PREZENTACJA RAPORTU "Prognoza zapotrzebowania na wodór odnawialny w Polsce do 2030 r. wynikająca ze zmian regulacyjnych oraz rynkowych"

10:15 - 10:30 DEBATA 1 NA 1 - OPŁACALNOŚĆ ROZWIĄZAŃ WODOROWYCH

Marcin PopkiewiczAnalityk megatrendów, ekspert i dziennikarz
vs
Dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. IEnDyrektor Instytutu Energetyki

Moderator: Michał NiewiadomskiKlub Energetyczny

10.30 – 11:45 SESJA 1: ILE WODORU POTRZEBUJE POLSKA GOSPODARKA

Ile wodoru potrzebuje gospodarka Polski. Podczas panelu dokonamy przeglądu poszczególnych branż, a także sprawdzimy ich gotowość do implementacji rozwiązań wodorowych. Bo o ile transport wydaje się gotowy do wdrożenia wodoru, to otwartym pozostaje kwestia zastosowania tego paliwa w przemyśle ciężkim, ciepłownictwie oraz w przemyśle nawozowym.

Aby jednak zielony wodór mógł być w Polsce wytwarzany potrzebne są nadwyżki energii z OZE, bądź nawet dedykowane źródła do produkcji wodoru. Po zniesieniu zasady 10 h jest szansa, że rozwój lądowej energetyki wiatrowej nieco przyspieszy. Duże oczekiwania wiązane są  również z rozwojem morskich farm wiatrowych.

Paneliści (kolejność alfabetyczna):

Moderator: Michał Niewiadomski – Klub Energetyczny

11:45 - 12:00 Przerwa kawowa

12:00 – 13:15 SESJA 2: TRANSPORT I DYSTRYBUCJA WODORU

Transport i dystrybucja wodoru to istotne ogniwa gospodarki wodorowej, które będą występować w różnych konfiguracjach w zależności od stanu skupienia wodoru (ciekły, gazowy), jego nośników (np. amoniak) oraz wolumenów i odległości na jakie będzie transportowany. Dodatkowo w planowaniu rozwoju gospodarki wodorowej należy uwzględnić możliwości jego importu i ewentualnie eksportu.

Kluczowe pytania jakie się rysują dotyczą lokalnych wyborów przed jakimi stoją ekosystemy gospodarcze, klastry, doliny wodorowe w ramach, których potrzebny będzie rozwój krótkich łańcuchów logistycznych, jak w przypadku produkcji on-site na własne potrzeby, bądź nieco dłuższych i bardziej zaawansowanych jak w przypadku produkcji wielkoskalowej na rynek, z koniecznością transportu wodoru. Dylematy dotyczą również dostępności technologii
magazynowania i transportowania wodoru.

Paneliści (kolejność alfabetyczna):

Moderator: Wojciech Jakóbik – Redaktor naczelny, BiznesAlert.pl

13:15 - 13:30 Przerwa kawowa

13:30 – 14:45 SESJA 3: DEKARBONIZACJA TRANSPORTU

Transport jest jednym z sektorów trudnych do bezpośredniej elektryfikacji dlatego też duży potencjał wykazuje wodór jako paliwo możliwe do zastosowanie w niemal każdym rodzaju środków transportu. Mimo, że sektor transportowy nie będzie głównym konsumentem wodoru, to już dziś wiele rozwiązań, w tym w motoryzacji, jest na bardzo wysokim poziomie gotowości technologicznej, powszechny jest też proces komercjalizacji tych rozwiązań.

Kluczowe dylematy dotyczą zatem rozwoju infrastruktury oraz możliwości zapewnienia wodoru odnawialnego, określanego potocznie jako tzw. zielony wodór. Ważne będzie również upowszechnienie rozwiązań poza sektorem pojazdów osobowych i komercjalizacja rozwiązań w transporcie ciężkim, lotniczym i morskim.

Paneliści (kolejność alfabetyczna):

Moderator: Bartłomiej Derski – Dziennikarz, Wysokienapiecie.pl

14:45 - 15:30 Przerwa obiadowa

15:30 – 16:45 SESJA 4: FINANSOWANIE ZIELONEGO WODORU

Finansowanie wodoru to jedno z kluczowych wyzwań stojących przed wodoryzacją gospodarki. Nakłady inwestycyjne na technologie wodorowe są znaczące w porównaniu do innych działów energetyki. Tak jak z każdą nową technologią tak i ta tanieje powoli, jednak zasadniczym pytaniem pozostaje w jaki sposób organizować finansowanie dla tego typu przedsięwzięć.

Kluczowy jest koszt energii pierwotnej potrzebnej do wytworzenia wodoru. W przypadku zielonego wodoru potrzebna jest energia pochodząca ze źródeł bezemisyjnych. Najbliższe lata pokażą na ile konkurencyjna może być energia z SMR. Podczas panelu dyskutować będzie my o finansowaniu technologii wodorowych ze źródeł krajowych, europejskich, a także finansowania dłużnego.

Paneliści (kolejność alfabetyczna):

Moderator: Robert Tomaszewski – Szef działu energetycznego, Polityka Insight

16:45 – 17:00 PODSUMOWANIE KONFERENCJI