Izba Gospodarcza Gazownictwa

Izba Gospodarcza Gazownictwa, powstała w styczniu 2003 roku z inicjatywy przedsiębiorców z sektora gazowniczego. Jesteśmy jedyną organizacją zrzeszającą całe spektrum i największą ilość podmiotów z sektora paliw gazowych. Integrujemy środowiska osób fizycznych i prawnych związanych z gazownictwem, reprezentujemy interesy gospodarcze zrzeszonych podmiotów zarówno wobec organów państwowych, samorządowych, społecznych, międzynarodowych (w tym Unii Europejskiej), jak i instytucji naukowych. Tworzymy platformę do nawiązywania relacji biznesowych dla naszych członków oraz całej branży gazowniczej.

Nieustannie wzmacniamy pozycję Izby na nowych kierunkach działalności związanych
z obszarem gazów zdekarbonizowanych, w tym z wodorem i biometanem, a swoje działania ukierunkowaliśmy na zeroemisyjność i nowe technologie. Nieprzerwanie stanowimy inkubator innowacyjnych pomysłów i nowych rozwiązań dla branży gazowniczej.