Bank Ochrony Środowiska

BOŚ – bank pełen zielonej energii!

Od ponad 30 lat misją BOŚ jest edukacja i wspieranie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska. Nieustannie opracowuje zielone oferty finansowe i systematycznie rozwija ekologiczny portfel produktów, żeby wspierać zieloną transformację. Priorytetem BOŚ jest eksperckie doradztwo, które pozwala klientom na osiąganie oczekiwanych rezultatów. Wymagania w zakresie ochrony środowiska stawia zarówno partnerom biznesowym, jak również sobie – jako odpowiedzialnej organizacji. Każde podejmowane działanie postrzega jako inwestycję w przyszłość. Kluczowe projekty społeczne realizuje poprzez programy Fundacji BOŚ. Jednocześnie wdraża inicjatywy skierowane do swoich pracowników, tworząc w ten sposób miejsce pracy, gdzie łączą się zaangażowanie, profesjonalizm i szacunek.

Klient indywidualny | Bank Ochrony Środowiska (bosbank.pl)