Jastrzębska Spółka Węglowa SA

Grupa kapitałowa JSW jest największym producentem wysokiej jakości węgla koksowego w Unii Europejskiej i jednym z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali.

Węgiel koksowy, nazywany też metalurgicznym, został uznany za jeden z 30 surowców krytycznych dla Unii Europejskiej, co oznacza strategiczne znaczenie gospodarcze i wiąże się z wysokim ryzykiem dostaw dla przemysłu europejskiego. Węgiel koksowy to niezbędny składnik w produkcji stali – kluczowego  komponentu dla rozwoju innowacyjnej gospodarki i nowoczesnej infrastruktury. Warto wiedzieć, że obecnie nie ma alternatywnych i ekonomicznie uzasadnionych technologii wytopu stali bez użycia węgla koksowego.

Głównymi odbiorcami produktów Grupy JSW są klienci w Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach, na Słowacji, we Włoszech i Indiach.

Jastrzębska Spółka Węglowa SA została utworzona 1 kwietnia 1993 roku jako jedna z siedmiu powstałych wówczas spółek węglowych. 6 lipca 2011 roku debiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.