14 listopada 2024 r.

Centralny Dom Technologii
ul. Krucza 50
Warszawa
Start konferencji godz. 9:30

Michał Niewiadomski
Founder and CEO
Klub Energetyczny

Rozwój technologii wodorowych nabiera tempa. Zainteresowanie paliwem przyszłości deklaruje coraz więcej branż. Pojawiają się pytania o opłacalność tych rozwiązań i część firm wstrzymuje działalność w obszarze R&D. Jednak w rachunku całościowym uwzględniającym ambicje Unii Europejskiej w dochodzeniu do neutralności klimatycznej nie możemy zapominać o wzrastających kosztach emisji CO2 i potrzebie zazieleniania konkretnych procesów i sektorów gospodarczych.  Nie zabraknie  rozmów na temat finansowania gospodarki wodorowej i zwiększania opłacalności rozwiązań H2. Tegoroczna edycja konferencji oprócz dyskusji ekspertów obfitować będzie w wywiady, prezentacje, debaty i symulacje.

Podczas czwartej edycji HYDROGENCONFERENCE.PL przedstawimy raport dotyczący paliw syntetycznych, pokażemy konkretne przykłady zastosowania tych paliw w gospodarce. Dużo uwagi poświęcimy problematyce transportu wodoru jak i wykorzystania tego paliwa w transporcie.

 

Paliwa RFNBO na drodze do neutralności emisyjnej.
Stan obecny, zalety, wyzwania, perspektywy.

 

1. Podsumowanie zarządcze
2. Czym są paliwa RFNBO ?
2.1. Systematyka paliw RFNBO oraz ich charakterystyka fizyko-chemiczna
       a) zielony wodór, zielony amoniak, syntetyczne węglowodory (e-metan, e-metanol, e-diesel, e-benzyna)
2.2. Porównanie paliw RFNBO względem węglowodorów kopalnych (emisyjność)
2.3. Procesy pozyskania RFNBO
2.4. Możliwości i obszary zastosowania paliw RFNBO
2.5. Zastosowanie e-matanolu w transporcie morskim, kolejowym oraz lotniczym
3. Korzyści i wyzwania związane z RFNBO
3.1. Korzyści związane z wykorzystaniem e-paliw
       a) zamknięcie cyklu CO2, neutralność emisyjna
       b) kompatybilność istniejącej struktury dystrybucyjnej (w przypadku syntetycznych węglowodorów lub zielonego
           amoniaku)
       c) kompatybilność z istniejącymi silnikami pojazdów spalinowych (w przypadku syntetycznych węglowodorów)
       d) niższy stopień eksploatacji zasobów minerałów krytycznych (inaczej niż w przypadku produkcji EV)
3.2. Wyzwania technologiczno-ekonomiczne
        a) niskie poziomy TRL wielu procesów pozyskania
        b) wysokie koszty produkcji
        c) wysokie nakłady na dalszy B+R oraz komercjalizację
4. Paliwa RFNBO w polityce energetycznej EU oraz Polski
4.1. Polityka unijna w zakresie RFNBO (European Green Deal, Green Deal Industrial Plan, dyrektywa RED III)
4.2. RFNBO w polskiej polityce energetycznej
5. Perspektywy rozwoju rynku paliw RFNBO
5.1. Podsumowanie w formie analizy PEST (uwarunkowania polityczne, ekonomiczne, społeczne technologiczne) na podstawie poprzednich rozdziałów oraz ocena perspektyw rozwoju RFNBO
5.2. Perspektywa rozwoju rynku paliw RFNBO w UE oraz w Polsce (gdzie możliwe – kwantyfikacja rozmiaru rynku)

 

 

 

Data konferencji

14 listopada 2024 r. godz. 9:30

Miejsce konferencji

Centralny Dom Technologii
ul. Krucza 50, Warszawa
Piętro 1

Kontakt

Michał Niewiadomski
Klub Energetyczny
Tel. +48 502 372 373
E-mail: michal.niewiadomski@klubenergetyczny.pl