KONFERENCJA I RAPORT:
Prognoza zapotrzebowania na wodór odnawialny
w Polsce do 2030r.

16 listopada 2023 r.
Uniwersytet Warszawski

Podsumowanie II edycji konferencji i fotorelacja
Michał Niewiadomski
Klub Energetyczny
dr hab. Grzegorz Tchorek
Zastępca Dyrektora Instytutu Energetyki, Wydział Zarządzania UW

Jakie jest zapotrzebowanie poszczególnych sektorów gospodarki na wodór?
Odpowiedź na to pytanie zawierać będzie specjalny raport przygotowany przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Klub Energetyczny i Instytut Energetyki. Pokażemy w nim popyt jaki deklarują takie branże jak energetyka czy ciepłownictwo, ale również hutnictwo czy transport. Będzie to pierwsze opracowanie w Polsce, które w tak kompleksowy sposób potraktuje problematykę zapotrzebowania wodorowego gospodarki.

Prognoza zapotrzebowania na wodór odnawialny w Polsce do 2030r. wynikająca ze zmian regulacyjnych oraz rynkowych – obszary prognozy

I. Kontekst regulacyjny – synteza najważniejszych regulacji kształtujących rynek wodoru

II. Wodór odnawialny jako paliwo w sektorze transportowym

III. Wodór odnawialny w przemyśle:

 • przemysł chemiczny – produkcja niskoemisyjnego amoniaku, e-metanolu oraz innych związków chemicznych
  takich jak nadtlenek wodoru, cykloheksan, itp.
 • przemysł hutniczy – produkcja niskoemisyjnej stali
 • przemysł rafineryjny
 • pozostałe obszary – m.in. zastosowanie wodoru w produkcji szkła oraz przemyśle spożywczym

IV. Wodór odnawialny w energetyce

 • Energetyka – m.in. wykorzystania wodoru jako magazynu energii, częściowe zastępowanie gazu wodorem
  (blendowanie) w jednostkach gazowych w Polsce
 • Ciepłownictwo – instalacje ko- i poligeneracyjne
 • Elektroenergetyka

Data konferencji

16 listopada 2023 r. godz. 9:30

Miejsce konferencji

Uniwersytet Warszawski

Kontakt

Michał Niewiadomski
Klub Energetyczny
Tel. +48 502 372 373
E-mail: michal.niewiadomski@klubenergetyczny.pl