The event starts in
Registration
Michał Niewiadomski
Energy Club
dr hab. Grzegorz Tchorek
Wydział Zarządzania UW